UFO

Niilopedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä artikkeli käsittelee ufoja. Muista merkityksistä katso täsmennyssivulta
Haltijakuningas

Ufo, englanniksi Unidentified Faerie (tai Fey) Object, tarkoittaa tunnistamatonta keijukaistyyppistä objektia, bioenergiaentiteettiä, eli haltijaa, metsänneitoa, maahista, keijukaista, tonttua, peikkoa, kenttiä tms. olentoa tai sellaiseen liittyvää havaintoa.

Näistä organismeista on Suomessakin valtavasti havaintoja, paljon enemmän kuin ns. humanoideista eli sisuolennoista. Tähtienvälisen matkailun tunnetut ongelmat osoittavat, että maan päällä asuvat keijukaiset ja muut vastaavat olennot ovat paljon todennäköisempiäkin kuin sisu-humanoidit. Siksi keijukaistyyppisten olentojen tutkimus on huomattavasti sisu-ufojen tutkimusta tärkeämpi tieteenala.

Maahisia ja muita keijukaistyyppisiä objekteja tutkii Suomessa Suomen maahistutkijat -yhdistys.

Ufohavaintojen luokittelua

Luokka I

Tunnistamaton keijukaisilmiö. Kohde jää tähän ryhmään siinä tapauksessa, ettei se selvästi kuulu kolmeen seuraavaan luokkaan. Tässä luokassa tapauksesta on olemassa niin runsaasti tietoja ja tutkimustuloksia, että niiden perusteella voidaan sulkea pois kaikki mahdolliset tällä hetkellä tiedossa olevat ja tunnetut virhehavainnon aiheuttajat. Tähän ryhmään kuuluvaa havaintoa voidaan nimittää ufoksi.

Jotta havainto kuuluisi luokkaan yksi, sen pitää täyttää seuraavat kriteerit:

1. Tutkija on haastatellut havaitsijaa ja todennut tämän luotettavaksi. Välttämättömät jatkotutkimukset on suoritettu. (Tasot A-B).

2. Havaintoaika on ilmoitettu niin tarkasti, että sen perusteella voidaan jättää pois kaikki mahdolliset luonnolliset kohteet, jotka voisivat tulla kysymykseen. Vaadittava tarkkuus on arvioitava tapauskohtaisesti, mutta esimerkiksi ilmaus "70-luvulla" ei voi olla riittävän tarkka. Ilmoitetusta tapahtuma-ajasta pitää myös käydä selville, oliko tapahtuma-aikana:

  • valoisaa
  • hämärää
  • pimeää

3. Havainnon kestolle ei voida asettaa tarkkaa alarajaa, mutta kestoajan pitää olla niin pitkä, että ilmiöstä on ehditty tehdä riittävän tarkkoja, yksityiskohtaisia huomioita.

4. Havainnosta pitää käydä selville kohteen kokoarvio.

5. Havaitsija on lukenut havainnosta tai kokemuksesta laaditun kertomuksen julkaistavassa muodossa ja hyväksyessään sen myöntänyt sen vastaavan tapahtunutta.

Kansainvälisiä keijukaisilmiön luokkia ovat mm.

  • WW (Will-o'-the-wisp), virvatuli
  • FRO (Faerie-Related Object), havainto keijukaistyyppisestä esineestä tai asumuksesta. Ns. noidankehät (Fairy Ring), salaperäiset esineet, oudosti käyttäytyvät eläimet, jne.
  • FE I (Faerie Encounter of the First Kind), ensimmäisen asteen lähituntumat. Keijukaistyyppisen havainnon etäisyys ja koko on ilmoitettu. Keijuolennolla ei ole ollut mitään fyysisiä vaikutuksia.
  • FE II (Faerie Encounter of the Second Kind), toisen asteen lähituntumat. Keijukaishavaintoon liittyy fyysisiä vaikutuksia. Tällaisia voivat olla jalanjäljet maassa, pakonomainen tunne siitä, että pitäisi tanssia, yllättävä nukahtaminen, outo maku suussa.
  • FE III (Faerie Encounter of the Third Kind), kolmannen asteen lähituntumat. Havaitsija on nähnyt keijukaistyyppisen olennon.

Luokka II

Luokkaan kuuluvat havainnot:

1. Tunnistamaton havainto, joka ei täytä luokka 1:lle asetettuja vaatimuksia. Siinä on kuitenkin niin paljon tunnistamattomia yksityiskohtia, että voidaan päätellä sen selvästi kuuluvan keijukaiskokemusten piiriin. (Poikkeuksena kohdat 5 ja 6, jotka tutkittuina, poikkeuksellisen mielenkiintoisina tapauksina voidaan luokitella tähän luokkaan, vaikka välitöntä yhteyttä ufoilmiöön ei voitaisikaan osoittaa).

2. Havaitsijan henkilöllisyys on tutkijoiden tiedossa.

3. Tutkimusaste: tasot B-C.

4. Kyseessä voi olla myös ns. unikokemus, mutta siinä tapauksessa sen on oltava tutkijaryhmän enemmistön mielestä poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Tällaisina seikkoina voidaan pitää selviä viittauksia keijukaisten läsnäoloon, kuten esimerkiksi unen jälkeen ilmestyneitä jälkiä kehossa. Tapausta ei kuitenkaan ole välttämättä paremmin tutkittu, mikä johtuu esim. ilmoituksen tehneen henkilön yhteistyöhaluttomuudesta, leimautumisen pelosta tms. seikoista (Katso luokka 4).

5. Tähän luokkaan kuuluu myös runsaasti yksityiskohtia sisältävä paranormaali ilmiö tai kokemus, vaikka se ei suoranaisesti näytä liittyvän keijukaisilmiöiden piiriin. Tässä tapauksessa havaintoa on tutkittu, pelkkä kirje ei riitä. (Katso luokka 4).

6. Tähän luokkaan luokitellaan useamman kuin yhden henkilön tekemä tunnistamaton keijukaismainen äänihavainto, johon liittyy muitakin selitettäviä yksityiskohtia (Katso luokka 4).

Luokka III

Luokkaan kuuluvat selvitetyt raportit. Ryhmään kuuluvat ne havainnot joiden dokumentoiduista tiedoista on selvitettävissä ufoilmoituksen aiheuttanut luonnollinen ilmiö. Näitä ovat mm. luonnon ilmiöt, epätavalliset ihmiskohtaamiset ja ihmisen rakentamat tekniset laitteet. Selvät huijaukset ja mielenterveydellisistä syistä johtuvat raportit luokitellaan myös tähän ryhmään.

1. Havainnon tai kokemuksen aiheuttanut ilmiö tai ärsyke on riittävällä todennäköisyydellä tunnistettu luonnon ilmiöksi tai inhimillisten tekijöiden aiheuttamaksi. Riittävällä todennäköisyydellä tarkoitetaan tutkijaryhmän enemmistön hyväksymää selitysehdotusta.

2. Havaintoa ei voida laittaa tähän luokkaan, mikäli sen taustalla on jokin paranormaali tai muu kokemus tai ilmiö, jota tiede ei luokittelu- ja arviointihetkenä vielä hyväksy.

3. Luonnossa näkynyt epämääräinen valo, jota ei ole voitu tarkasti tutkia ilmoitetun havaintoajan epämääräisyyden takia, kuuluu tähän luokkaan. Jos virvatulenomaisesta kohteesta tehdyssä ilmoituksessa - johon ei liity muita selitettäviä outoja piirteitä - on mainittu tarkka havaintoaika, sen aiheuttanut ilmiö voidaan tunnistaa lähes aina. Poikkeuksena kuitenkin tapaukset, joiden outousarvo on suuri, ja jotka siksi on luokiteltu muihin luokkiin.

Luokka IV

1. Tutkimusaste: tasot C-E.

2. Raportti perustuu nimettömään ilmoitukseen.

3. Havainnosta on käytettävissä tutkimusta varten niin vähän tietoa, että siitä ei voida päätellä yhtään mitään. Yleensä tapaukset, joita ei voi tutkia millään tavalla.

4. Yhden henkilön tekemä tunnistamaton keijukaismainen äänihavainto, johon ei liity muita selitettäviä piirteitä.

Ei luokitusta

Erilaisilla tavoilla kanavoidut keijukaisten viestit, kontaktit ja vaihdokkaat.

Luettelo UFO-tyypeistä

Aateliskeijut

Alamaailman keijut

Hirviökeijut

Kotikeijut

Metsäkeijut

Noita-akat

Pikkuväki

Pilailijakeijut

Vampyyrikeijut

Vesikeijut

Vuorikeijut

Muut keijut

Tutkimustasot

Jenny Randlesin ja Peter Warringtonin suositus sisu-uforaporttien painottamiseksi tutkimusasteen mukaan soveltuu myös keijukaistutkimukseen.

Taso A: Tapahtumapaikalla on suoritettu tutkimus kokeneiden tutkijoiden toimesta.

Taso B: Tutkija on haastatellut todistajaa tai todistajia, mutta jatkotutkimuksia ei ole suoritettu.

Taso C: Silminnäkijä on vain täyttänyt havaintoilmoituslomakkeen. Haastattelua ei ole suoritettu.

Taso D: Raportti koostuu pelkästään jonkinlaisesta kirjallisesta yhteydenotosta silminnäkijään; esim. havaintoilmoituslomake on lähetetty.

Taso E: Raportti perustuu toisen käden tietoihin (kuten sanomalehtiuutisiin). Minkäänlaisia jatkotutkimuksia ei ole suoritettu.

Ufo-humanoidien kieli

Juhan af Grann on antanut näytteen ufo-humanoidien kielestä. Hänen lauseensa oli suunnilleen tällainen: "Äver siever miever tuver äver liver köver".[1]

Viitteet

Aiheesta muuallaTämä artikkeli on tynkä. Voisit muuten auttaa Niilopediaa laajentamalla artikkelia, mutta nykyinen Suomen laki asettaa web-sivun omistajan vastuuseen kaikista kirjoituksista ja näin ollen editointia ei voida enää meistä kummastakaan johtumattomista syistä sallia muille.