Suomen Laillisuuspuolue

Niilopedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Suomen Laillisuuspuolue (SLP) on toukokuussa 2012 perustettu uusi entinen suomalainen puolue, jonka puheenjohtaja ja leirin komendantti on Jouko Piho.[1] Puolue on rekisteröity yhdistykseksi 12. tammikuuta 2013 jKr..[2] Puolue lakkautettiin Helsingissä 25. marraskuuta 2014 pidetyssä syyskokouksessa.[3]

Jouko Piho perusti 20. kesäkuuta 2018 jKr. uuden puolueen nimeltään Siniristin Liitto.

Puolueen toiminta-ajatukset

Mitä tulee nimeen Suomen Laillisuuspuolue, niin se merkitsee monia eri asioita.

Ensinnäkin Suomen lakia tulee noudattaa, mutta laillisuus tarkoittaa myös sitä, että vääriä lakeja tulee purkaa.

Lisäksi olemassaolevien lakien tosiallisista noudattamista tulee valvoa,koska nyt on lakeja paperilla, mutta käytännössä niitä ei aina seurata.

On myös tärkeää pitää huolta niistä pienistä ihmisistä, jotka jäävät lakikoneiston jalkoihin eivätkä saakaan oikeutta, kun vastassa on suuri raha ja vapaamuurarituomarit. Eli laillisuus tarkoittaa myös näiden heikompien puolustamista, joita sorretaan muka lain nimissä.[1]

Puolueen motto on Kun koko Eurooppa on pimeydessä, nousee Pohjolasta valo.

Suomen Laillisuuspuolueen ansiosta Suomeen liitettävät alueet vuoden 2015 jälkeen, eli ns. Suur-Suomi

Puolueen tavoitteita ovat mm.

 • Tärkein päämäärä: eroaminen Eurosta sekä EUsta.
 • Nousta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Suomen suurimmaksi puolueeksi.
 • Homouden palauttaminen rikokseksi (laki ennen vuotta 1972).
 • Karjalan palauttaminen.
 • Ahvenanmaan myyminen tai luovuttaminen Ruotsille, vastineeksi Suomi saisi meänkielisten Länsi-Pohjan alueen Pohjois-Ruotsista.
 • Sukupuolineutraalin avioliiton ja rekisteröityjen parisuhteiden poistaminen laista ja kieltäminen.[4]
 • Lakien korjaaminen muutenkin hyviksi. Minulla on oma mielipiteeni siitä, mikä on on hyvä laki ja mikä ei ole hyvä laki.[1]
 • Vallankumous[5]
 • Venäjän tulevan Suomen miehityksen edistäminen ja suosiminen.

Puolue on herättänyt vilkasta ja innokasta keskustelua äärioikeiston (Suomen Sisu, jne.) ns. homma-forumilla.[6]

Puolueella oli erittäin suosittu facebook-sivu[7] joka jouduttiin sulkemaan uhkailujen takia.

Puolueeseen liittymisen rajoituksia

Puolueeseen liittyminen on kielletty mm.

 • Homoilta, koska nämä eivät edistä Puolueen arvoja ja toimintaa, vaan pikemminkin vahingoittavat Puolueen pyrkimyksiä.
 • Islamisteilta.

Nämä kuitenkin saavat äänestää Puoluetta. Jos joku paljastuu myöhemmin homoksi, hänet erotetaan puolueesta.[1]

Puolueen yleisohjelmassa ei kerrota näistä Puolueeseen liittymiseen asetetuista rajoituksista[8], mutta ne löytyvät Pihon lausunnoista.

Muita vähemmistöjä, jotka eivät voisi liittyä puolueeseen, ei ole.[1]

Kyse on siitä, mitä pitää oikeana lakina. Minun mielestäni nykyinen homolaki ei ole oikea, vaan sitä edeltänyt Suomen laki oli oikeampi, ja siihen tulisi palata.[1]

Muita vähemmistöjä, jotka eivät myöskään voi liittyä Puolueeseen, ovat mm.:

 • Äärimuslimit, jos nämä tiedetään etukäteen äärimuslimeiksi.
 • Biseksuaalit
 • Pedofiilit
 • Homoutta suosivat henkilöt (Jäseneksi ei pääse kukaan homoutta suosiva.)[4]
 • Maitreyaa propagoivat. (IPUn johdossa on henkilöitä, joiden arvo- ja uskomusmaailmaa (esim. Saku Mätön Maitreyaa propagoivan Share ry:n puheenjohtajuus) en voi hyväksyä.[1])

Kysymys naisten asemassa puolueessa on vielä auki. Laillisuuspuolue ei ainakaan kannata naisten äänioikeutta. Kuten Johtaja on sanonut: Mitä tulee naisiin, niin herää kyllä kysymys, onko viisasta, että naisilla on äänioikeus, kun niin monet naiset ovat tunteittensa, oikkujensa, hormoonivaihtelujansa ja kuukautistensa heiteltävissä.

Tämä on Raamatun lain mukaista. Raamattu sanoo: minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.[9]

10.5.2012 Puolue kieltäytyi keskustelemasta liittymisen rajoituksista enempää, ja tästä eteenpäin liittymisen hyväksyminen tapahtuu salaisissa kokouksissa.[1]

Suomen Laillisuuspuolueen yleisohjelma (korjattu ja muutettu versio 4.5.2012)

Arvot

Suomen Laillisuuspuolue arvostaa kansallista ja taloudellista itsenäisyyttä. Oikeuden ja laillisuuden noudattaminen on tärkeää kuten myös laaja kansanvalta sekä paikallisuuden ja hajauttamisen suosiminen. Puolueen arvot pohjautuvat kristillissosiaaliseen ja arvokonservatiiviseen maailmankatsomukseen. Kaikkein tärkeintä on ihmisarvo, jota tulee kunnioittaa hedelmöityksestä alkaen luonnolliseen kuolemaan asti.

Pidämme miehen ja naisen avioliittoa parhaana parisuhteen muotona ja myös turvallisimpana lasten kasvuympäristönä.

Itsenäisyys

Suomen itsenäisyys on palautettava, mikä tarkoittaa eroa Euroopan unionista ja euroa käyttävästä EMU-alueesta. Suomi voi siirtyä ETA-alueeseen, kuten Norja.

Suomelle on parasta sotilaallinen liittoutumattomuus ja oman puolustuskyvyn ylläpito.

Puolue on talousdemokraattinen eli kannattaa irtautumista kansainvälisten yksityispankkien velkaorjuudesta. Suomen tulee saada takaisin finanssipoliittinen itsenäisyys, mikä tarkoittaa sitä, että Suomi ei enää lainaa rahaa kansainvälisiltä yksityispankeilta, vaan alkaa laskea liikkeelle oman valuuttansa, markan.

On aloitettava keskustelut Venäjän kanssa Karjalan palautuksesta, koska se olisi myös Venäjän etu.

Vain poliittisin perustein ja Suomen lakien vastaisesti taannehtivasti säädetyt ja v. 1946 langetetut sotasyyllisyystuomiot tulee virallisesti purkaa historiallisen oikeudenmukaisuuden takia.

Ulkopolitiikka

Suomen tulee harjoittaa puolueettomuuspolitiikkaa ja pyrkiä olemaan kansainvälisten ja varsinkin suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella.

Talous

Puolue haluaa rohkaista yrittämistä ja oma-aloitteellisuutta.

Valtion velkaantuminen on saatava loppumaan.

Harmaa talous ja veronkierto on saatava kuriin.

Valtion budjetissa on monia menoeriä, jotka voidaan lopettaa kokonaan tai ainakin pienentää huomattavasti.

Monikansallisten yritysten ylivaltaa ja sen myötä kaikkea rahan liiallista määräysvaltaa on syytä hillitä. Suomalaisten työpaikat ovat tärkeämpiä kuin monikansallisten yhtiöiden voitot.

Maataloudessa on pyrittävä mahdollisimman suureen omavaraisuuteen. Maa- ja metsätalouden pien- ja perheviljelmiä on kannustettava ja tuettava. Maataloustuista on syytä päästä eroon ei-byrokraattiseen ja oikeudenmukaiseen järjestelmään, jossa viljelijää ei nöyrryytetä, vaan alkutuotannon työn arvo tunnustetaan suoraan ilman tukianomuksia.

Verotuksen on oltava oikeudenmukaista ja kannustavaa.

Kaikessa toiminnassa on huomioitava luonnon ja ympäristön säilyttäminen elinvoimaisena, puhtaana ja viihtyisänä.

Laillisuus

Rakenteelliseen korruptioon on puututtava ja poliittiset virkanimitykset on lopetettava.

Suomeen on perustettava perustuslakituomioistuin.

Poliisien resursseja ei tule vähentää vaan lisätä.

Kerjääminen on kiellettävä.

Rangaistukset ovat osittain liian lieviä ja ihmisten oikeustajun vastaisia, joten rangaistuksia on kovennettava esim. henkirikosten ja raiskauksien osalta.

Ihmisten oikeudet

Puolue haluaa taata kaikille kansalaisille riittävät ja tasapuoliset peruspalvelut asuinpaikasta riippumatta. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja liikaa keskittämistä on vältettävä.

Kannatamme perustuloa, jos se vähentää byrokratiaa ja kannustaa työntekoon.

Puolue ajaa oikeuslaitoksessa vääryyttä ja mielivaltaa kokeneiden ihmisten asiaa.

Syrjäytyneitä nuoria, työttömiä, vanhuksia ja mielenterveyspotilaita on autettava tarvittavin resurssein.

Puolue haluaa edistää ja puolustaa sananvapautta, yksilön oikeuksia ja yksityisyyden suojaa liiallista valvontayhteiskuntaa vastaan.

Korkeatasoiseen koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava riittävästi.

Pakkoruotsista on luovuttava, jotta kielivalikoimaa voidaan laajentaa. Samoin on syytä lopettaa virallinen kaksikielisyys, joka on kallis ja byrokraattinen historian jäänne.

Puolue puolustaa uskonnonvapautta, mutta niin, että suomalaisten enemmistön uskontoa, kristinuskoa, voi harjoittaa vapaasti ilman vähemmistön tuomia paineita oman uskonnon väheksymiseen tai tiettyjen perinteisten asioiden kuten koulujen Suvivirren laulamisen poisjättämiseen.

Maahanmuuttajia tulee kohdella asiallisesti ja ilman rasismia. Maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua ja voimavarojen mukaista. Suomen valtion ensisijainen velvollisuus on pitää huolta omista kansalaisistaan.

Suomen Laillisuuspuolue ja Tukholman profetia

SLP:n perustamisen ajankohta ja muut maailman tapahtumat viittaavat vahvasti Tukholman profetian toteutumiseen! Pihon näkemyksiä on tiedusteltu uusisuomi-sivustolla:

Onko tämä Israelin heimon palaaminen ja Iranin sodan alkaminen (tilannehan on nyt siellä se, että Israel on aivan juuri hyökkäämässä) nyt lopullinen merkki siitä, että Tukholman profetia toteutuu nimenomaan tänä kesänä, 2012? Sehän tarkoittaa mm., että Venäjä valloittaa puolet Suomesta ja sitten myöskin ennustettu Suomen profeetta alkaa julistamaan hyvin väkevästi pelastussanomaa ja tekee suuria ihmeitä ja tunnustekoja. Ja tämähän puolestaan tarkoittaisi, että SLP voisi hyvinkin nousta kaikkein suurimmaksi puolueeksi kun sen johdossa on armoitettu ja voideltu profeetta, joka antaa Tukholman profetian jatkon. Hän ehtii toimia vain vähän aikaa mutta herätys on ennennäkemättömän vahva.
Olitko sitä mieltä, että tempaus tulisi lopun aikojen puolivälissä? Eli kun ne ajat alkavat tänä kesänä, niin se tulisi syksyllä 2015! Monet ovat laskeneet, että tempaus olisi nimenomaan syksyllä, 26.10. maissa, koska mm. Jeesus syntyi laskelmien mukaan tuon päivän tienoilla.
Lisäksi, sehän tarkoittaisi myös sitä, että SLP ehtii juuri sopivasti tulla suurimmaksi puolueeksi. Maailmanhallitus ei varmasti kuitenkaan hyväksy vaalitulosta vaan se kumotaan laittomasti; ja se olisi täysin varma merkki pian tulevasta ylösotosta.
Tukholman profetia ja muut kokoamasi näyt viittaavat kyllä nyt vahvasti siihen, että tapahtumat tulevat etenemään juuri näin. Myös puolueen perustamisen ajankohta sopii profetiaan täydellisesti![10]

Katso myös

Aiheesta muualla

Viitteet

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 http://joukopiho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/105236-nyt-se-on-tehty-slp-on-perustettu
 2. http://joukopiho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/130133-suomen-laillisuuspuolue-on-nyt-rekisteroity-yhdistys
 3. Tärkeä ilmoitus

  Suomen Laillisuuspuolue ry on lopetettu

  Suomen Laillisuuspuolue ry, jonka perustin kahden muun miehen kanssa 7.5.2012 Loviisassa, päätti Helsingissä 25.11.2014 pidetyssä syyskokouksessa toiminnan lopettamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

  Ratkaisuun päädyttiin puuttuvan kannatuksen vuoksi. Olisi tietysti ollut mahdollista jäädä säästöliekille odottamaan aikaa parempaa, mutta tällaista ilmassa roikkumista ei pidetty kuitenkaan hyvänä. Sitä paitsi jos joskus tilanne muuttuu, uuden yhdistyksen perustaminen käy nopeasti. - Suomen Laillisuuspuolueen web-sivut
 4. 4,0 4,1 http://joukopiho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/104068-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-on-tehty-perustan-uuden-puolueen
 5. http://joukopiho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/72840-pankstereiden-pankkigangsterien-valta-jatkuu-suomessa
 6. http://hommaforum.org/index.php/topic,70462.0.html
 7. https://www.facebook.com/groups/399819926724238/
 8. http://joukopiho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/104865-suomen-laillisuuspuolueen-yleisohjelma
 9. 1. Tim. 2:12
 10. http://joukopiho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/105844-israelin-kadonnut-heimo-palaamassa-israeliin#comment-1518274